آخرین وضعیت مبتلایان به کووید۱۹ در دوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در قم

آخرین وضعیت مبتلایان به کووید۱۹ در دوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در قم

بیش از ۵۰ درصد کادر بهداشت و درمان در قم واکسینه شده اند

بیش از ۵۰ درصد کادر بهداشت و درمان در قم واکسینه شده اند

۸ هزار دوز واکسن در مرحله اول و دوم در قم تزریق شده است

۸ هزار دوز واکسن در مرحله اول و دوم در قم تزریق شده است

رعایت دستورات بهداشتی در قم فقط ۵ درصد افزایش یافت

رعایت دستورات بهداشتی در قم فقط ۵ درصد افزایش یافت