معرفی سرپرست مرکز آموزشی پژوهشی درمانی شهید آیت ا... دکتر بهشتی
در مراسمی دکتر جشمید وفائی منش به عنوان سرپرست جدید مرکز آموزشی پژوهشی درمانی شهید آیت ا... دکتر بهشتی معرفی شد.
 ١٢:٥٢ - يکشنبه ١٣ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قم
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم در حکمی دكتر عادلی را به سمت سرپرست معاونت آموزشی این دانشگاه منصوب کرد.
 ١١:٢١ - چهارشنبه ٢ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب مشاور عالی رئیس و رييس شوراي مشاورين دانشگاه علوم پزشكي قم
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم در حکمی دکتر محمد رضا قدير را بعنوان مشاور عالي رياست ورييس شوراي مشاورين این دانشگاه منصوب کرد.
 ١٢:٠٠ - سه شنبه ١ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
ابقای معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قم
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم در حکمی دكتر ابرازه را در سمت معاونت توسعه مديريت و منابع این دانشگاه ابقا کرد.
 ١١:٥٦ - سه شنبه ١ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
تودیع و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم
در مراسمی دکتر ایرانی خواه به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم منصوب شد.
 ١٤:٢٥ - شنبه ٢٨ دی ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعدی >>