با حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم؛
سرپرست جدید معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم منصوب شد
طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، سرپرست معاونت بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم منصوب شد.
 ١٠:٠٩ - يکشنبه ٥ آذر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
سرپرست جدید مدیریت مرکز آموزشی، درمانی شهید بهشتی منصوب شد
طی حکمی از سوی معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی قم سرپرست جدید مدیریت مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی منصوب شد
 ١١:٠١ - چهارشنبه ١ آذر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
سرپرست جدید معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم منصوب شد
طی حکمی از سوی ریاست دانشگا علوم پزشکی قم سرپرست جدید معاونت بهداشتی این دانشگاه منصوب شد
 ١٠:٥٤ - چهارشنبه ١ آذر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
سرپرست جدید ریاست بیمارستان حضرت معصومه (س) منصوب شد
طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم سرپرست ریاست بیمارستان حضرت معصومه (س) منصوب شد
 ١٤:٣٥ - سه شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
سرپرست جدید ریاست مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی قم منصوب شد
طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم دکتر فروغی به عنوان سرپرست جدید مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی قم منصوب شد
 ١٤:١١ - سه شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>