وضعیت آبی کرونایی در قم

وضعیت آبی کرونایی در قم

وضعیت آبی برای مناطق زردی که روند فراگیری در آن‌ها، نزولی و نرخ بیماری 2 در صدهزار باشد، در نظر گرفته می‌شود.

وضعیت آبی کرونایی در قم

وضعیت آبی کرونایی در قم

وضعیت آبی برای مناطق زردی که روند فراگیری در آن‌ها، نزولی و نرخ بیماری 2 در صدهزار باشد، در نظر گرفته می‌شود.

خدمات پرستاری تیم مراقبت در منزل مرکز سلفچگان

خدمات پرستاری تیم مراقبت در منزل مرکز سلفچگان

در بازدید از منزل زوج بیمار مبتلا به کروناویروس و با دستور پزشک مقیم مرکز خدمات جامع سلامت سلفچگان، خدمات پرستاری شامل تزریق سرم، کنترل میزان اکسیژن خون، اکسیژن تراپی، توسط بهیار مرکز سلفچگان انجام شد.