کشف و ضبط داروهای غیر مجاز در قم

کشف و ضبط داروهای غیر مجاز در قم

طی بازدید صورت گرفته توسط کارشناسان اداره نظارت و ارزیابی معاونت غذا ودارو، 137 قلم فرآورده گیاهی فاقد مجوز شناسایی و کشف شد.

حضور دکتر امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و دکتر قدیر رییس دانشگاه علوم پزشکی در بیمارستان شهدا

حضور دکتر امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و دکتر قدیر رییس دانشگاه علوم پزشکی در بیمارستان شهدا

در آستانه روز پرستار دکتر امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت رییسه مجلس با حضور در بیمارستان شهدا، این روز را به پرستاران تبریک گفت.